Tisk etiket pro pokladní systém SERD

Zadání: Tisk etiket s EAN13 pro pokladní systém SERD

Pokladní systém SERD včetně skladového hospodářství nemá funkci pro tisk etiket - zboží, které nemá vlastní čárový kód je nutno tímto kódem doplnit.

Řešení:

Vývoj SW pro připojení do databáze pokladníhu systému SERD OBCHOD a použití tiskárny čárových kódů ARGOX R 400.

Argox_r-400 Etiketa

Vážení nákladních vozidel při vjezdu a výjezdu z areálu

Zadání:

Je potřeba sledovat a zapisovat hmotnost vyloženého nákladu v třídírně odpadů společnosti EcoSun.

Řešení:

Při vjezdu do areálu se vozidlo zváží na stávající průmyslové váze, se kterou komunikuje PC po sériové lince RS 232. Zároveň řidič zadá informace o vozidle a druhu nákladu do PC - venkovnímu kiosku. Data jsou načtena a uložena. Na tiskárně účtenek je vytištěn na běžný termopapír vážní lístek číslo 1 včetně čárového kódu.

Při výjezdu vozidla z areálu (po vyložení nákladu) se vozidlo opětovně zváží a na základě identifikace podle předloženého vážního lístku 1 (načtení čárového kódu) se vypočítá hmotnost vyloženého nákladu a vytiskne se kompletní vážní lístek. Průběžně jsou hlídána maximální a minmální množství. Data se okládají do databáze k dalšímu zpracování.

Skladová evidence ve výrobně lahůdek

ATLANTIK PRODUKT TŘEŠŇÁK

Zadání:

Pomocí mobilních terminálů snímat čárové kódy zboží a surovin, zapisovat množství a evidovat směr pohybu zboží.

Řešení:

Jako mobilní terminály byly použity WIFI terminály Cipherlab, které se připojují k telnetovému serveru. Na něm je spuštěna aplikace zajišťující komunikaci se stávajícím informačním systémem. K ukládání dat je použit SQL server.

Po zapnutí terminálu se operátor přihlásí pomocí sejmutí čárového kódu ze své identifikační karty. Dle nastavených oprávnění jsou mu zpřístupněny jednotlivé moduly aplikace:

1. SKLAD SUROVIN

2. EXPEDICE ZBOŽÍ

3. VÝROBA

Všechny moduly řeší podobnou problematiku - snímání čárových kódů zboží / surovin a následnou evidenci směru pohybu. Přímo z terminálů lze hotové doklady (příjemky/výdejky) posílat na definované tiskárny.

Pro modul SKLAD SUROVIN byl ještě vyvinut samostatný SW modul pro tisk etiket pro polep surovin.

Ob003  Ob004  Ob005  Ob006

Tisk SSCC štítků

Zadání:

Ze stávající databáze výrobků tisknout SSCC štítky. Při výběru výrobků použít filtr - zobrazovat pouze předvybrané výrobky. Hlídat případné chyby v zadávání datumu spotřeby.

Řešení:

  • Ve stávající databázi SQL byl přidán příznak: Zobrazit pro tisk SSCC štítků. Na základě tohoto příznaku jsou zobrazovány výrobky.
  • Program dle přesně definovaných parametrů hlídá správnost zadání datumů.
  • Možnost výběru tisku jednoho či dvou štítků.
  • Použití tiskárny etiket Argox

Součástí vyvíjených aplikací je přehledný návod k obsluze:Navod-pro-tisk-sscc