WinSale - Kontrola nastavení zaokrouhlování

Vzhledem ke změně legislativy doporučujeme kontrolu a případné nastavení způsobu zaokrouhlení u prodejních dokladů. Postup:
V programu si vyberte ČÍSELNÍKY a poté DRUHY DOKLADŮ. Nastavení proveďte pro FAKTURY a následně i pro PRODEJ

Vyberte FAKTURY a stiskem tlačítka UPRAVIT otevřete následující. Nastaveíte zaokrouhlování tak, jak je označeno žlutě.

Uložíte a je to vše. Totéž provedete i pro PRODEJ.